Nadležni u Centru za socijalni rad Crne Gore (CSRCG) koriste nedorečenosti u Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti na štetu porodilja sa novorođenim blizancima i trojkama. To je zaključak istraživanja, koje je sprovela Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – Lupa.

Naime, radi se članu 54 – koji tretira mjesečne nadoknade po osnovu rođenja djeteta, do navršene jedne godine života. Roditelji, koji ispunjavaju uslov da se nalaze na Zavodu za zapošljavanje ili da su studenti, iako su dobili blizance i trojke nisu dobili mjesečnu nadoknadu za oba ili sva tri djeteta, već samo za jedno.

To je praksa centara za socijalni rad, čiji zaposleni takve odluke pravdaju riječima da se radi o jednom porođaju, iako se u zakonu riječ porođaj ne pominje.

Član 54 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, glasi: “Jedan od roditelja koji je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i student može ostvariti pravo na mjesečnu naknadu po osnovu rođenja djeteta, do navršene jedne godine života djeteta…”. Da se taj član zakona zloupotrebljava potvrdila nam je jedna od oštećenih porodilja, koja je željela ostati anonimna.

“Dobila sam blizance – sina i kćerku. Nakon što sam prikupila dokumentaciju podnijela sam zahtjev Centru za socijalni rad da, po zakonu, dobijem jednokratne i mjesečne nadoknade za rođenu djecu. Dobila sam tri rješenja i neprijatno sam se iznenadila – kazala je  porodilja.

Ističe i  da je prvo rješenje bilo da se priznaje pravo na jednokratnu nadoknadu za novorođeno muško dijete u iznosu od 111,98 eura.

– Drugo rješenje bilo je da mi se priznaje to isto pravo za žensko dijete u istom novčanom iznosu. Treće rješenje bilo je da mi se priznaje pravo na mjesečnu nadoknadu po osnovu rođenja muškog djeteta do navršene jedne godine u iznosu od 81,14 eura. Pogledala sam da nije slučajno četvrto rješenje slučajno zatureno, ali nije bilo. Četvrto rješenje za novorođeno žensko dijete nisam ni dobila – rekla je porodilja. Istakla je da joj je socijalni radnik objasnio da samo za jedno dijete daju nadoknadu.

– Pravdali su odluku time da se gleda samo jedan porođaj, iako sam rodila dvoje djece – blizance. Žensko dijete u rješenju za mjesečnu nadoknadu nisu ni pomenuli, kao da nije rođeno. Što diskriminišu žensku djecu? Smatram da jedna mjesečna nadoknada nije dovoljna za dvoje, a kamo li troje djece. Dobili smo jednu nadoknadu a troškovi su dupli,  a posebno imamo problem jer mom suprugu nisu produžili ugovor o radu. Zato se osjećam prevarenom od strane Centra za socijalni rad, iz kojeg ne razumiju potrebe odgoja novorođenčadi – kazala je oštećena porodilja.

Iz Centra za socijalni rad Podgorice saopštili su da su u 2017. godini isplatili 921 naknadu po osnovu rođenja djeteta i 2.262 naknade za novorođeno dijete, od čega su 38 blizanaca i 2 trojke.

– Napominjemo da osim nezaposlenih roditelja, ovo pravo je u 2017. godini, ostvarilo i 1.135 zaposlenih roditelja, koji su od Centra za socijalni rad dobijali refundaciju naknade zarada do jedne godine života djeteta. U 2018. godini, naknadu po osnovu rođenja djeteta u Glavnom gradu, ostvario je 871 nezaposleni roditelj a 1.232 zaposlena roditelja ostvarila su refundaciju naknade zarada do jedne godine života djeteta – piše u odgovoru Službe za materijalna davanja i pravne poslove CSR Podgorica

Dodali su da je naknadu za novorođeno dijete primilo 2.223 roditelja, od čega je bilo 42 blizanca i ovu naknadu, u visini 112.43 eura, su primili za svako dijete pojedinačno.

– Dakle, naknada za novorođeno dijete iznosi 112.43 eura, za svako novorođeno dijete, u slučaju kada su blizanci ili trojke.  Pravo na naknadu po osnovu rođenja djeteta (član 54), koja se ostvaruje po osnovu porodiljskog odsustva ne treba poistovjećivati sa naknadom za novorođeno dijete i ne zavisi od broja novorođene djece, jer je jedno porodiljsko odsustvo – smatraju iz Centra za socijali rad Podgorice.

Istakli su i da kada je u pitanju  naknada po osnovu rođenja djeteta, odnosno blizanaca, “nije dostavljena nijedna pisana žalba u vezi sa ostvarivanjem ovog prava”.

– Što se tiče roditelja koji imaju blizance, napominjemo da shodno članu 55 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, mogu ostvariti pravo na polovinu punog radnog vremena do navršene treće godine života djece. Poslodavac ima pravo na refundaciju sredstava po osnovu isplate naknade zarade zaposlenom za rad sa polovinom punog radnog vremena, u iznosu od 50 odsto zarade zaposlenog – kazali su iz CSR Podgorica.

Kuševija: Imaju pravo žalbe drugostepenom organu

Direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu Goran Kuševija kazao je za Lupu da stranke, koje misle da su oštećene, shodno ZSDZ imaju pravo na žalbu drugostepenom organu.

Goran Kuševija

– U tom slučaju će Ministarstvo rada i socijalnog staranja odlučiti u sprovedenom postupku, cijeneći dokumentaciju u predmetu. Ukoliko ne budu zadovoljni ishodom razgovora i naidju na nerazumjevanje od strane predstavnika Centra za socijalni rad mogu zatraziti da MRSS razmotri navode pritužbe, što ćemo uraditi u predviđenom roku. Takođe, ukoliko budemo smatrali da ima propusta u radu, obavjestićemo Upravu za inspekciske poslove, koja će izvršiti inspekcijski nadzor i naložiti da se propusti uklone – rekao je Kuševija.