Projekti

 E-demokratija u Crnoj Gori

NVO „35mm“ je od aprila 2016. godine pokrenula projekat „E-demokratija u Crnoj Gori“ sa ciljem informisanja građana i građanki o problemima, izgradnje građanskog identiteta i svijesti pojedinaca, te njihovom aktivnom učešću i uključivanju.

Teme koje će od aprila biti predstavljene javnosti putem platforme TiceMe.Se biće bazirane na istraživanjima i analizama iz programa članica Građanske alijanse ali i partnerskih organizacija sa kojima GA i njene članice sarađuju.

Uz kampanje na društvenim mrežama, video uključenja, info-grafike, te interakciju sa građanima i građankama koji/e budu koristili/e platformu TiceMe.Se promovisaćemo univerzalne demokratske vrijednosti, poštovanje ljudskih prava i vladavinu zakona.

Teme kojima ćemo posvetiti posebnu pažnju, jer smatramo da nas se tiču, su: diskriminacija pri zapošljavanju; mržnja prema drugima i drugačijima; percepcija sudstva i tužilaštva od strane građana/ki; medijske slobode; učešće građana/ki; nadležnosti policije u postupanju sa građanima/kama; korupcija u zdravstvu; prava radnika, pacijenata i potrošača; stanje životne sredine i dr.

Pozivamo sve građane i građanke da se putem platfome TiceMe.Se uključe i daju svoj doprinos u stvaranju boljeg društva u Crnoj Gori jer se svih nas tiče.

Kreiranje obrazaca za tužbe za majke sa troje i više djece

Pravni timovi Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Fondacije “Građanska alijansa” i Udruženja ”Roditelji”, u saradnji sa advokatskom kancelarijom Goran Rodić, advokatskom kancelarijom Milan Radulović – Boris Ćorsović, advokatom dr Aleksandrom Kovačevićem i advokaticom Milicom Kadović, sačinili su tekst Tužbe za sve koleginice – korisnice doživotne naknade po osnovu rođenja troje ili više djece, koje nisu saglasne sa rješenjima Ministarstva rada i socijalnog staranja kao drugostepenog organa kojima je odlučivano po njihovim žalbama na rješenja centara za socijalni rad kojima je neustavno umanjeno njihovo stečeno pravo.

Tužba je rezultat zajedničkih napora u želji da pomognemo korisnicama doživotne naknade po osnovu rođenja troje ili više djece u odbrani njihovog stečenog prava. Tekst Tužbe se može preuzeti u kancelarijama ili na sajtovima: Unije slobodnih sindikata Crne Gore (www.usscg.me; ul. Slobode 74/I), NVO Udruženje „Roditelji“ (www.roditelji.me; ul. Bracana Bracanovića 74/A) i NVO Građanska alijansa (www.gamn.org; Studentska ulica, br. 21/a). Za sve koleginice koje tekst Tužbe budu preuzele sa nekog od navedenih sajtova, naglašavamo da je Tužba urađena u dvije verzije:

– Obrazac-Tuzbe-br.1-za-korisnice-kojima-pripada-dozivotna-naknada-u-iznosu-od-336eura

– Obrazac-Tuzbe-br.2-za-korisnice-kojima-pripada-dozivotna-naknada-u-iznosu-od-192eura

Obrasci Tužbe su sačinjeni u word dokumentu tako da svaka korisnica popunjava onaj obrazac koji odgovara pravu na doživotnu naknadu koju je ostvarila, na način što u polja označena žutom bojom unosi odgovarajuće podatke.

Tužba se podnosi u tri primjerka Upravnom sudu Crne Gore, s tim što jedan primjerak Tužbe zaveden od strane Upravnog suda, zadržava korisnica kao dokaz o podnijetoj Tužbi. Uz druga dva primjerka Tužbe, koji zadržava Upravni sud, potrebno je priložiti fotokopije pobijanog Rješenja Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Posebno napominjemo da sve koleginice – korisnice doživotne naknade po osnovu rođenja troje ili više djece koje se odluče za podnošenje Tužbe, imaju obavezu plaćanja sudskih taksi, u skladu sa Zakonom o sudskim taksama.

Za sve informacije u vezi sa popunjavanjem i podnošenjem Tužbe, možete se obratiti Stručnoj službi USSCG, na tel. 020 23 23 15, mob. tel. 067 418 991, ili na e-mail: usscg@usscg.me.

 

 Monitoring izborne kampanje – Parlamentarni izbori 2016. godine

NF Građanska alijansa  je u periodu od 13. avgusta do 13. oktobra 2016. godine u cilju objektivnog informisanja glasača i podsticanja njihovog aktivnijeg političkog učešća realizovala istraživanje koje se sastojalo od tri cjeline: Monitoring medija (RTCG, TV Prva, TV Pink M, TV Vijesti, TV Atlas, dnevne novine Dan, Vijesti, Pobjeda, Dnevne novine); Građansko nadgledanje izbora i Pravo na slobodu javnog okupljanja i govor mržnje.

Na osnovu podataka do kojih smo došli možemo kazati da je kampanja za Parlamentarne izbore 2016. godine obilježena izuzetno jakom retorikom i međusobnim optužbama među političkim akterima i uz otvoreno navijanje medija koji su bili podijeljenji dajući podršku ili partiji na vlasti ili opozicionim partijama.

Detaljne informacije o sprovedenom istraživanju dostupne su na linku: IZVJEŠTAJI.