Platforma TiceMe.Se je namijenjena građanima/kama koji/e žele biti adekvatno informisani o društvenim, ekonomskim, političkim i drugim problemima u zemlji. Posvećena je onima koji teže da aktivno učestvuju u borbi za građanska i ljudska prava. Fokus TiceMe.Se je na izgradnji građanskog identiteta i svijesti pojedinaca.

Uključi se i TI jer TičeMe.SE!

Istraživanje: Govor mržnje jednak slobodi izražavanja

Govor mržnje u Evropi je dio evropskog istraživanja koje je obuhvatilo mlade od 14 do 35 godina i čiji je cilj da ispita njihovu percepciju govora mržnje sa posebnim osvrtom ove pojave na Internetu. Pomenuto istraživanje je inicirala organizacija GEYC iz Rumunije u...

E-demokratija u Crnoj Gori

Diskriminacija prilikom zapošljavanja NVO „35mm“, članica Građanske alijanse, danas pokreće projekat „E-demokratija u Crnoj Gori“ sa ciljem informisanja građana i građanki o problemima u društvu, izgradnje građanskog identiteta i svijesti pojedinaca, te njihovom...