t

O nama

Građanska alijansa: Nakon godina ratova i raspada bivše države, tranzicione promjene javne uprave i pravosudnog sistema često su povezane sa komplikovanim neefikasnim procedurama, nedostatkom transparentnosti i odgovornosti prema običnim građanima kao primarnim korisnicima njihovih usluga. Skoro cijelu deceniju, aktivisti YiHR-a i 35mm podržavaju građane u borbi za građanska i ljudska prava, pomažući im u prevazilaženju problema slabe institucionalne saradnje i neodgovarajućeg tumačenja pravnih normi, kao i sporosti i nedostatka odgovornosti pojedinih državnih službenika.

Kroz spajanje dvije dobro uspostavljene NVO u Građansku alijansu, namjeravamo da intenziviramo naš rad na podršci individualnih građanskih prava prema državnom sistemu. U tom pravcu, Građanska alijansa će unaprijediti monitoring pravosudnih organa i javne uprave na opštinskom i nacionalnom nivou. Radićemo na jačanju interakcije između građana i državnih organa, kroz aktivno javno zastupanje i konstruktivan kritički pristup.

Više na linku GA: O NAMA

YIHR: Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa) je regionalna nevladina organizacija koja ima programe na teritoriji Srbije, Kosova, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Inicijativu su formirali mladi ljudi iz ovih zemalja sa željom da pospeše učešće mladih u demokratizaciji društva i jačanju vladavine prava kroz proces suočavanja sa prošlošću i uspostavljanju novih progresivnih veza u post-konfliktnom regionu bivše Jugoslavije. Inicijativa je formirana 2003. godine i u njoj svakodnevno na različitim projektima radi više od 30 ljudi, a nekoliko stotina volontera je bilo uključeno u rad organizacije.

Inicijativa mladih za ljudska prava – Crna Gora (YIHR) je nevladina i ne-profitna organizacija, čiji se rad zasniva na uvjerenju da ljudska prava i građanske vrijednosti predstavljaju osnov otvorenog i naprednog društva kojem težimo. Misija Inicijative je da kvalitetno i aktivno doprinese rezvoju takvog društva u Crnoj Gori, kao i kroz mrezu saradnje sa njenim partnerskim organizacijama, regionu Zapadnog Balkana. YIHR je u svom radu posvećena zaštiti žrtava kršenja ljudskih prava, promovisanju vladavine prava, kao i promovisanju demokratske politicke kulture. Od 2011. godine Inicijativa mladih za ljudska prava – Crna Gora (YIHR)  je dio Građanske alijanse.

Više na linku YIHR: O NAMA

NVO „35mm“: 35mm je nevladina, neprofitna organizacija sa vizijom promovisanja univerzalnih demokratskih vrijednosti, poštovanja ljudskih prava i vladavine zakona kako bi pomogla približavanju Crne Gore Evropskoj uniji i drugim integracionim procesima. Od 2011. godine 35mm je dio Građanske alijanse.

Osnovni cilj „35mm“ je očuvati kredibilitet slobodnog razmišljanja i javnog kritikovanja. Na ovaj način organizacija kontinuirano radi na stvaranju boljeg društva u Crnoj Gori kroz seriju aktivnosti usmjerenih na što veću transparentnost i javnu odgovornost u izvršnoj vlasti. Vizija Crne Gore kao demokratskog društva nezamisliva je bez slobode javne riječi, mogućnosti otvorene kritike i u vezi sa tim, postojanja istraživačkog novinarstva, i, uopšte, vizuelnih medija – koji na najkonkretniji način, najvećem broju ljudi – mogu prenijeti našu viziju. Crna Gora i njena multietničnost i multikulturalnost preduslov su za budućnost u kojoj je Crna Gora centar za regionalno pomirenje i saradnju. Dijalog nakon konflikta na području zapadnog Balkana, neminovan je, i naš je plan da Crna Gora postane inicijator i katalizator pomenutih procesa. Naša vizija Crne Gore i regiona predviđa ulazak ovih pomirenih, multikulturnih i zrelih demokratskih društava u zajednicu evropskih država. „35mm“ se vidi kao klub slobodnih pojedinaca, koji su različitih profesija i dolaze iz raznih geografskih područja, ali dijele zajedničke vrijednosti i koriste mogućnost za zajedničko djelovanje i razmjenu informacija i razmišljanja.

Više na linku: O NAMA