Međunarodna organizacija “Transparency international” (TI) objavila je rezultate istraživanja percepcije korupcije u 2017. godini, prema kome se Crna Gora našla na 64. mjestu sa prosječnim rezultatom od 46, dok je prosječni rezultat 2016. godine iznosio 45.

Iz pomenute organizacije smatraju da ovogodišnji indeks pokazuje da je većina zemalja malo ili nimalo napredovala kada je u pitanju okončanje korupcije. Ono što zabrinjava jeste da novinari i aktivisti u korumpiranim zemljama svakodnevno rizikuju svoje živote u nastojanju da govore o ovoj temi.

Indeks rangira 180 zemalja i pri tome koristi skalu od 0 do 100, gdje je 0 predstavlja visoku korupciju dok je 100 pokazatelj da korupcija ne postoji. Ove godine više od dvije trećine zemalja ima ispod 50.

„Zemlje sa najmanjom zaštitom za medije i aktiviste imaju najgore stope korupcije. Zapravo, svake sedmice, najmanje jedan novinar bude ubijen u zemlji koja je veoma korumpirana. Nijedan aktivista ili reporter ne bi trebalo da se plaši za svoje živote kada govori protiv korupcije.“ – smatraju u međunarodnoj organizaciji TI.

U nastavku pogledajte video: https://www.youtube.com/watch?v=oHwW27kLazg

Preuzeto sa:

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017?utm_medium=email&utm_campaign=CPI%202017%20Newsletter&utm_content=CPI%202017%20Newsletter+CID_738c2e5efa44a94aa4a36cd46b75f79e&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=SEE%20RESULTS