Izvještaj sa Javne debate „Zaštita slobode medija i slobode izražavanja u Crnoj Gori“

Nevladina organizacija „35mm“ je u srijedu 25. aprila u 11 sati u velikoj sali hotela CentreVille u Podgorici priredila debatu „Zaštita slobode medija i slobode izražavanja u Crnoj Gori“ u sklopu projekta „Neispričane priče – novinari u opasnosti”, nakon projekcije dokumentarca „Silom na sedmu – slučaj Crna Gora”. Dokumentarni film je produciran u saradnji sa istaknutim novinarima Televizije Vijesti, kao...

Najgore stope korupcije u zemljama sa najmanjom zaštitom za medije i aktiviste

Međunarodna organizacija “Transparency international” (TI) objavila je rezultate istraživanja percepcije korupcije u 2017. godini, prema kome se Crna Gora našla na 64. mjestu sa prosječnim rezultatom od 46, dok je prosječni rezultat 2016. godine iznosio 45. Iz pomenute organizacije smatraju da ovogodišnji indeks pokazuje da je većina zemalja malo ili nimalo napredovala kada je u pitanju okončanje korupcije. Ono što...

Žeđ za pravdom: Evropskim Romima onemogućen pristup čistoj vodi i kanalizaciji

Evropski centar za prava Roma (ERRC) iz Budimpešte, objavio je izvještaj po nazivu „ Žeđ za pravdom: Evropskim Romima onemogućen pristup čistoj vodi i kanalizaciji“, u čijoj izradi je učestvovala NVO 35mm. Izvještaj naglašava šokantne razlike između Roma i ostalih ljudi u pristupu vodi. Izvještaj rezimira istraživanje koje je sproveo ERRC u periodu od 2014. do 2016. godine, a koje...

Istraživanje: Govor mržnje jednak slobodi izražavanja

Govor mržnje u Evropi je dio evropskog istraživanja koje je obuhvatilo mlade od 14 do 35 godina i čiji je cilj da ispita njihovu percepciju govora mržnje sa posebnim osvrtom ove pojave na Internetu. Pomenuto istraživanje je inicirala organizacija GEYC iz Rumunije u okviru projekta „Balkan bez mržnje“ koji je sprovodila nevladina organizacija „35mm“, članica Građanske alijanse.Istraživanje koje je...

E-demokratija u Crnoj Gori

Diskriminacija prilikom zapošljavanja NVO „35mm“, članica Građanske alijanse, danas pokreće projekat „E-demokratija u Crnoj Gori“ sa ciljem informisanja građana i građanki o problemima u društvu, izgradnje građanskog identiteta i svijesti pojedinaca, te njihovom aktivnom učešću i uključivanju u rješavanje društvenih promjena.Teme koje će, počev od aprila pa svakog narednog mjeseca, biti predstavljene javnosti putem platforme TiceMe.Se bazirane su na istraživanjima...